A Collection of Photographs of Japanese Castles
Castle ListProvinces ListMap of Japanese Castles
Top >> Echigo Province

Echigo Province(Hokuriku Road)


Kasugayama Castle

Kasugayama Castle
(春日山城)Takada Castle

Takada Castle
(高田城)Shibata Castle

Shibata Castle
(新発田城)Murakami Castle

Murakami Castle
(村上城)Kakizaki Castle

Kakizaki Castle
(柿崎城)Kitajo Castle

Kitajo Castle
(北条城)Sakado Castle

Sakado Castle
(坂戸城)Nagaoka Castle

Nagaoka Castle
(長岡城)Yoita Castle

Yoita Castle
(与板城)Tochio Castle

Tochio Castle
(栃尾城)Sanjo Castle

Sanjo Castle
(三条城)Muramatsu Castle

Muramatsu Castle
(村松城)Suibara Daikansho

Suibara Daikansho
(水原代官所)Egami Yakata

Egami Yakata
(江上館)Hirabayashi Castle

Hirabayashi Castle
(平林城)Top >> Echigo Province

Copyright(C) 2007-2018 A Collection of Photographs of Japanese Castles